Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 23 / 06 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 22/06/2018


Tổng số trẻ: 34 trong đó Đạm Thủy: 34; 

Tổng số tiền ăn: 37 x 12.500= 425.000; 

Chi ăn: 425.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên