Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 22 / 04 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/04/2018


Tổng số trẻ: 269 trong đó Đạm Thủy: 181; Điểm An Biên: 88

Tổng số tiền ăn: 269 x 12.500= 3.362.500đ; Điểm Đạm Thủy: 181 x 12.500 = 2.262.500đ;

Điểm An Biên: 88 x 12.500= 1.100.000đ
Chi ăn: 3.362.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên