Xuất bản thông tin

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 03 tháng 12 năm 2016, Chi bộ trường MN Thủy An đã tiến hành tổ chức "Lễ kết nạp Đảng viên mới" cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc và Chuyển chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh


         Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Trần Thị Liễu  -  Bí thư Chi bộ đã giao trách nhiệm cho đảng viên mới với các quyền lợi và nghĩa vụ của người Đảng viên, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ các đồng chí đảng viên trẻ phấn đấu không ngừng, đem hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa phương, trở thành đảng viên chính thức và hoàn thành xuất sắc , góp phần cho Chi bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2016 – 2017.  

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ kết nạp:

 

 

 

                                                                                              Quỳnh Thơ