Xuất bản thông tin

Lễ kết nạp đảng viên mới.

Lễ kết nạp đảng viên mới.


            Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các Chi bộ nói chung, các chi bộ trường học nói riêng  nhằm bổ sung cho Chi bộ những đảng viên mới có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, góp phần tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong chi bộ.

Hôm nay ngày 19 tháng 01 năm 2013 trường mầm non Thủy An đã tiến hành kết nạp hai quần chúng ưu tú vào Đảng. Tại buổi lễ Đ/c: Ngô Thị Nguyệt Bí thư chi bộ đã trao quyết định cho hai đồng chí. 


Đ/c: Ngô Thị Nguyệt BT chi bộ Trao quyết định cho đ/c: Nguyễn Thị Nhung

Đ/c Ngô Thị Nguyệt BT chi bộ trao quyết định cho đ/c Võ Thị Cải

Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, các đảng viên mới đã tuyên thệ trước Đảng kỳ nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.

Đồng chí Ngô Thị Nguyệt Bí thư chi bộ đã giao nhiệm vụ cho hai đồng chi đảng viên mới và phân công đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ hai đồng chi, không ngừng phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, góp một phần nhỏ vào việc xây dựng trường màm non Thủy An ngày càng phát triển. 

Đ/c Bi thư chi bộ giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới.

CTV: Tổ CNTT