Xuất bản thông tin

Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 về việc ứng dụng CNTT vào trong công tác giảng dạy và quản lí học sinh, trường mầm non thủy An đã tổ chức buổi tập huấn CNTT trong 2 ngày 16-17/8/2017 cho toàn bộ cán bộ - giáo viên, nhân viên trong nhà trường.


Tham gia buổi tập huấn có ban giám hiệu, công đoàn, chi đoàn và các tổ chuyên môn tham gia. Nội dung tập huấn xoay quanh hai vấn đề là hướng dẫn làm sổ liên lạc điện tử trên trang thông tin của ngành và cách sử dụng thiết bị phòng học thông minh như: Sử dụng bảng tương tác Activboard, kết nối thiết bị với máy tính, sử dụng bút ActivPen, sử dụng màn hình quảng bá,máy chiếu,  chia sẻ video, làm bài kiểm tra…

Các đồng chí giáo viên đang được tập huấn về cách sử dụng thiết bị phòng học thông minh

 

Giáo viên đang thực hành về cách sử dụng  sổ liên lạc điện tử trên trang thông tin của ngành

 

     Thông qua buổi tập huấn các đồng chí đã tham gia quá trình tập huấn tại phòng đã hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên của trường đã nắm vững cách sử dụng sổ liên lạc trên trang thông tin của ngành và cách sử dụng thiết bị phòng học thông minh. Hi vọng rằng mô hình phòng học thông minh sẽ ngày càng được nhân rộng và thực hiện thành công trong tất cả các khối lớp của trường mầm non Thủy An trong năm học này và các năm tiếp theo.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Quỳnh Thơ