Xuất bản thông tin

Trường mầm non Thủy An thực hiện quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Trường mầm non Thủy An thực hiện quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã, công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc " Quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Sáng ngày 20/02/2017 ngay sau giờ đón trẻ trường mầm non Thủy An đã tiến hành tổ chức buổi quán triệt, triển khai và ký cam kết với nội dung trên tới toàn bộ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.


Đồng chí Trần Thị liễu- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ( bao gồm cả các đồng chí hợp đồng lao động) nội dung các văn bản chỉ đạo để hiểu biết, thực hiện và cùng giám sát.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong  nhà trường tham gia ký cam kết về chủ đề công tác năm 2017

                                      Sau đây là một số hình ảnh:

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Quỳnh Thơ