Xuất bản thông tin

Trường mầm non Thủy An tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho giáo viên nhà trường

Trường mầm non Thủy An tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho giáo viên nhà trường


Thực hiện sự chỉ đạo của tổ công nghệ thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2015, trường mầm non Thủy An tổ chức tập huấn cho giáo viên nhà trường về kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online.

                 

Tại buổi tập huấn đồng chí phụ trách chuyên môn đã  thống nhất quy trình và hướng dẫn kỹ thuật duyệt, soạn giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành. Trong quá trình tập huấn các đồng chí giáo viên đã thảo luận sôi nổi những thuận lợi khó khăn khi thực hiện đồng thời có ý kiến đề xuất khắc phục khó khăn.

                

                

     Với tinh thần ham học hỏi, năng động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm các đồng chí giáo viên đã mạnh dạn đăng ký mỗi tổ một  đến hai giáo viên đăng ký làm điểm và quyết tâm thực hiện tốt việc soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online.

                                                                                    Tổ CNTT