Xuất bản thông tin

Trường MN Thủy An tập huấn CNTT cho CBGVNV năm học 2017-2018

Trường MN Thủy An tập huấn CNTT cho CBGVNV năm học 2017-2018


   Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, công văn số: 1090/PGD&ĐT-CMMN ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018.

    Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2017, trường mầm non Thủy An tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường (ứng dụng nhắn tin điện tử trong Hội đồng nhà trường, cho phụ huynh học sinh)

     Một số hình ảnh của buổi tập huấn: