Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 22 / 01 / 2019
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Sáu - HT : Trực và làm việc tại điểm trung tâm Đạm Thủy

- Đ/c Lê Thị Làn - PHT: Trực và làm việc tại điểm An Biên

- Đ/c Đỗ Thị Mừng - PHT: Trực và làm việc tại điểm Trung tâm


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !