You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Lễ kết nạp đảng viên mới 

Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2017, Chi bộ trường MN Thủy An đã tiến hành tổ chức "Lễ kết nạp Đảng viên mới" cho đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 21 / 10 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/10/2017


Tổng số trẻ: 261  trẻ trong đó điểm Trung tâm Đạm Thủy 182 suất ăn, điểm lẻ An Biên 79 suất ăn

Tổng số tiền ăn: 261 x 12.500= 3.262.500đ

Điểm trung tâm Đạm Thủy: 182 x 12.500 = 2.275.000đ ; Điểm lẻ An Biên: 79 x 12.500= 987.500đ

Chi ăn: 3.262.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu:0

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên