Asset Publisher

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh thẩm định các tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia tại trường mầm non Thủy An

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh thẩm định các tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia tại trường mầm non Thủy An

Thực hiện công văn số 490/SGD&ĐT - GDMN ngày 11/03/2015. Sáng ngày 13/03/2015 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh gồm các đồng chí lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT, đại diện ngành y tế, Kế hoach và đầu tư, Tài chính và Nội vụ đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia tại trường mầm non Thủy An


Sau một ½ ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đoàn đã kiểm tra thẩm định về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hồ sơ nhà trường và các nội dung liên quan đối chiếu với 5 tiêu chuẩn, đoàn đã kết luận trường Mầm non Thủy An đủ điều kiện để xét công nhận đạt chuẩn Quốc gia theoThông tư 02/2014/TT-BGDĐT, ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Đoàn  kiểm tra sẽ trình UBND tỉnh Quảng Ninh và ra Quyết định đạt chuẩn cho trường mầm non Thủy An trong thời gian sớm nhất.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

Ban liên ngành làm việc với Nhà trường 

Kiểm tra cơ sở vật chất tại các lớp 

                                                                                                                                                                         Quỳnh Thơ