To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Tuesday, 13 / 11 / 18
13/11

Đ/c Nguyễn Thị Sáu - Hiệu trưởng,Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c Lê Thị Làn - Phó hiệu trưởng ; Đ/c Đỗ Thị Mừng - Phó hiệu trưởng chấm sáng kiến kinh nghiệm giáo viên dạy giỏi cấp trường tại điểm trường trung tâm.

 

 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 13/11/2018


Tổng số trẻ: 250 trong đó Đạm Thủy: 169 trẻ; Điểm An Biên: 81 trẻ

 Tổng số tiền ăn: 250 x 13.500= 3.375.000đ

Chi ăn: 3.375.000đ; Thừa: 0; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên