Asset Publisher

PHÂN CÔNG TRỰC BÃO SỐ 7-2016

PHÂN CÔNG TRỰC BÃO SỐ 7-2016


PHÂN CÔNG TRỰC BÃO SỐ 7-2016
         
THỜI GIAN BGH-TT-CĐ ĐOÀN TN BẢO VỆ
Tối 18/10 Trần Thị Liễu Nguyễn Thu Huyền Điểm ĐT Điểm A Biên
Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Khôi
Sáng 19/10 Đỗ Thị Mừng Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Khôi
Chiều 19/10 Vũ Thị Sen Nguyễn Thị Thu Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Khôi
Tối 19/10 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Giang Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Khôi
         
    Thủy An, ngày 18 tháng 10 năm 2016
Ghi chú:   HIỆU TRƯỞNG
Sáng:  Từ 7 giờ đến 12 giờ      
Chiều: Từ 12 giờ đến 18 giờ      
Tối: Từ 18 giờ đến 6 giờ       
         
    Trần Thị Liễu