Asset Publisher

Thông báo lịch trực tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Thông báo lịch trực tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON THỦY AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/PGD&ĐT

Thủy An, 20 tháng 01 năm 2017

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán năm 2017

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều.

 

         Thực hiện thông báo số  68 PGD&ĐT Về việc trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và chế độ thông tin, báo cáo trong những ngày nghỉ Tết, để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường MN Thủy An thông báo lịch trực tết của Ban giám hiệu như:

 

TT

Ngày tháng trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

26/01/2017

(29 tháng Chạp)

Trần Thị Liễu

Nguyễn Thị Huyền

Hiệu trưởng

CTCĐ

0986963668

01683660500

2

27/01/2017

(30 tết)

Vũ Thị Sen

Phạm Thị Hiền

PHT

Kế toán

01683660500

0936908266

3

28/01/2017

(mồng 1 tết)

Đỗ Thị Mừng

Nguyễn Quỳnh Thơ

Phó hiệu trưởng

TT THC

0973537904

0936421446

4

29/01/2017

(mồng 2 tết)

Trần Thị Liễu

Nguyễn Thị Thắm

Hiệu trưởng

Giáo viên

0986963668

01696128606

5

30/01/2017

(mồng 3 tết)

Vũ Thị Sen

Nguyễn Thị Anh

Phó hiệu trưởng

G/viên

0973767022

0902245909

6

31/01/2017

(tức mùng4 tết)

Đỗ Thị Mừng

Nguyễn Quỳnh Thơ

Hiệu trưởng

TT THC

00973537904

0936421446

7

01/02/2017

(Mùng 5 tết)

Vũ Thị Sen

Đỗ Thị Mừng

Phó hiệu trưởng

PHT

0973767022

0973537904

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần chỉ đạo, giải quyết các đơn vị  liên hệ trực tiếp với các đồng chí cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn, giáo viên, nhân viên trường theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Thủy An trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- UBND xã Thủy An;

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Liễu