You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Công đoàn Trường mầm non Thủy An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở; Sự chỉ đạo của chi ủy Chi bộ và thống nhất của lãnh đạo đơn vị. Sáng ngày 15/09/2017, công đoàn trường mầm non Thủy An long trọng tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kì 2017-2022.

Bài giảng, giáo án điện tử
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Calendar
Today: Monday, 25 / 09 / 17
25/09

 

BGH trực và làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 22/9/2017


Tổng số trẻ:  250 trẻ  trong đó điểm Trung tâm Đạm Thủy 165 suất ăn, điểm lẻ An Biên 85 suất ăn

Tổng số tiền ăn : 250 x 12.500= 3.125.00đ;

Điểm trung tâm Đạm Thủy : 165 x 12.500 = 2.062.500đ ; Điểm lẻ An Biên : 85x 12.500= 1.062.000đ

Chi ăn: 3.1257.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu:0. 

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên