Chi bộ Trường MN Thủy An kết nạp cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.  

Thực hiện Quyết định số 09 - QĐ/TU ngày 27 tháng 07 năm 2018 của Thị ủy Đông Triều về việc kết nạp Đảng viên mới, được sự đồng ý của Đảng ủy xã Thủy An, sáng ngày 03/08/2018, chi bộ Trường Mầm non Thủy An đã tổ chức kết nạp cho quần chúng Nguyễn Thị Thùy vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trường MN Thủy An tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018  

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường. Sáng ngày 31/05/2018 Trường MN Thủy An tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRẺ 5 TUỔI CUỐI NĂM HỌC 2017- 2018  

Nhằm đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi trong năm học 2017 - 2018. Nắm bắt khả năng nhận thức của trẻ so với yêu cầu cần đạt cuối độ tuổi.

Chi bộ Trường Mầm Non Thủy An tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới  

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự nhất trí của Đảng ủy xã Thủy An, chiều ngày 04/05/2018, Chi bộ trường Mầm Non Thủy An đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Trần Thị Hiền.

Others:

Pages: 1  2  3  4  5  6  
Mới nhất