Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 22 / 09 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/09/2018


Tổng số trẻ: 246 trẻ

Điểm Đạm Thủy: 168 trẻ,   Điểm An Biên: 78 trẻ

Tổng thu ăn: 246 x 13.500 đ/trẻ/ngày = 3.321.000 đ

Tổng chi ăn: 3.321.000 đ

Thừa: 0 đồng

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên