Lịch công tác
Thứ năm, ngày 16/07/2020
7 giờ 00

BGH hoàn thiện hồ sơ năm học, trực tại trường.

 

Thứ sáu, ngày 17/07/2020
7 giờ 00

BGH hoàn thiện hồ sơ năm học, trực tại trường.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 15 / 07 / 2020
7 giờ 00

BGH tổ chức tổng kết năm học 2019-2020