Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 03/12/2021
6 giờ 45

Đ/c: Nguyễn Thị Sáu – Hiệu trưởng Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c: Nguyễn Quỳnh Thư  – Phó hiệu trưởng làm việc tại điểm trường trung tâm..

Đ/c: Lê Thị Làn  – Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại điểm trường An Biên buổi sáng, buổi chiều làm việc  tại điểm trường trung tâm.

Hôm nay: Thứ năm, ngày 02 / 12 / 2021
6 giờ 45

Đ/c: Nguyễn Thị Sáu – Hiệu trưởng làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c: Lê Thị Làn  – Phó hiệu trưởng -  Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c: Nguyễn Quỳnh Thư– Phó hiệu trưởng -  Trực và làm việc tại điểm trường An Biên buổi sáng, chiều làm việc tại điểm trường trung tâm.